Vilkår og betingelser

trivago er et hotellsøk som tilbyr sine brukere informasjon om overnattingsmuligheter, severdigheter, reisemål og tjenester i forhold til reiser.

1. Tjenestens omfatning

1.1. Disse vilkårene og betingelsene kan være gjenstand for sporadiske endringer, og gjelder for alle våre tjenester som er direkte eller indirekte tilbudt (f.eks. via en tredjepart) på internett, mobile enheter, via e-post eller telefon.

1.2. Ved å bruke vår nettside, bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt våre vilkår og betingelser, i tillegg til vår personvernserklæring og bruken av cookies.

2. Tjenester og kontrakt

2.1. På trivagos hjemmeside har du mulighet til å sammenligne tredjepartstjenester via vårt søkesystem.

2.2. trivago er ikke leverandøren av de sammenlignede tjenestene. trivago tilbyr kun muligheten til å sammenligne tjenester som tilbys av tredjeparter. Ingen avtale om reisetjenester kan gjøres via trivagos hjemmeside i henhold til § 651 av den tyske sivilloven. For å unngå tvil: Slike bestillinger er ikke relevante i forbindelse med sammensatte reisearrangement som dekkes av EU-direktiv 2015/2302 av 25. november 2015 fra Europaparlamentet og ministerrådet om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer.

2.3. trivago kan også vise tilbud om produkter på destinasjonen, for eksempel omvisninger, arrangementer, severdigheter, cruise og annet. trivago verken leverer, eier eller kontrollerer noen av reiseproduktene på destinasjonen som du får tilgang til via plattformen vår («Reiseprodukter»). Det er tredjeparter som eier, kontrollerer eller gir tilgang til reiseproduktene («Leverandøren av reiseproduktet»), enten direkte (f.eks. en reiseoperatør) eller via en tilrettelegger (f.eks. et nettbasert reiseselskap). Leverandørene av reiseproduktene har ansvar for reiseproduktene og alle bestillingskontrakter. Siden vilkårene og personvernerklæringene til leverandøren av reiseproduktene gjelder for bestillingen, må du godta og forstå disse vilkårene. Videre gjelder at hvis vilkårene til de ulike operatørene av reiseproduktet som du planlegger å bruke, avviker fra vilkårene til hotelleverandøren, vil også de gjelde for bestillingen slik at du også må godta og forstå disse vilkårene.

2.4. Denne avtalen påvirker ikke andre avtaler mellom hotellet eller leverandøreren av reiseprodukter og brukerne.

3. trivago Community og Member Area

3.1. Brukere har muligheten til å bli med i trivago Community og/eller opprette en medlemskonto i trivago Member Area. Brukere som registrerer seg i trivago Community kan publisere innhold de har skapt selv, i tillegg til å aktivt delta i utviklingen av plattformen gjennom dens administrative funksjoner. Uregistrerte brukere kan lese innholdet på trivago gratis.

3.2. Ved bruk av trivago Member Area vil brukere kunne administrere og lagre søkene sine. For å opprette en konto vil brukere bli bedt om å oppgi personlig informasjon. Med unntak av brukerens navn vil ingen personlig informasjon være synlig. For ytterligere informasjon kan du se våre personvernsregler. Ved sletting av konto vil all informasjon om brukeren bli fjernet permanent.

3.3. En bruker kan ikke registrere seg flere ganger. Brukeren er ansvarlig for hvor nøyaktig og fullstendig hans/hennes personlige informasjon er.

3.4. Brukeren er ansvarlig for å holde informasjonen på hans/hennes medlemskonto hemmelig, og da spesielt passordet til kontoen. Brukeren er også ansvarlig for bruken av kontoen sin med tanke på trivago og tredjeparter. Brukeren bør ikke oppgi denne informasjonen til tredjeparter for deres bruk.

3.5. Ved uautorisert bruk av trivagos tjenester gjennom feil brukernavn og passord må den registrerte brukeren kontakte trivago umiddelbart.

4. Personlige opplysninger og e-post-reklamer

4.1. Beskyttelsen av personopplysninger levert av brukeren er av høyeste priotitet for trivago. Derfor gjør trivago alt for at databeskyttelsen blir overholdt. For ytterligere informasjon, vennligst les vår personvernserklæring.

4.2. Kun med din tillatelse vil trivago samle inn, bearbeide og bruke dine personlige opplysninger (heretter "opplysninger").

4.3. trivago samler inn, bearbeider og bruker opplysninger som er nødvendig for utførelsen av tilbudte tjenester fra trivago og/eller bruk og drift av hjemmesiden/apper.

4.4. Hvis brukeren har akseptert å motta informasjon om trivago under registreringen i Community eller på et annet tidspunkt ved bruk av trivagos tjenester, vil brukeren motta regelmessig produktinformasjon. Samtykket kan til enhver tid tilbakekalles ved skriftlig henvendelse eller på e-post. Samtykket til å motta e-post følger etter trivagos bekreftelsesepost er sendt. Ved å klikke på linken i e-posten, vil du bli registrert for å motta nyhetsbrevene.

5. Brukerforpliktelser

5.1. Brukeren er ansvarlig for ervervelse av rettighetene til det innhold (tekst, bilder, anmeldelser, linker, osv.) som de laster opp på trivago. De sørger for at de har alle rettigheter knyttet til innholdet de publiserer på trivagos plattform og dermed ikke krenker rettighetene til en tredjepart.

5.2. Brukeren garanterer å ikke bruke trivagos tjenester til å skape innhold som:
  • er reklame forkledd som anmeldelser,
  • ikke er relevant i forhold til hva som er omtalt,
  • ikke er objektivt eller ikke er sannferdig,
  • er umoralsk, pornografisk eller på annen måte støtende,
  • krenker rettigheter som tilhører tredjepart , spesielt opphavsrett,
  • overtrer gjeldende lover på noen måte eller utgjør en straffbar handling,
  • inneholder virus eller andre dataprogram som kan skade software eller hardware, eller påvirke bruken av datamaskiner,
  • inneholder spørreskjema eller kjedebrev,
  • har til formål å samle inn eller bruke personopplysninger fra andre brukere, spesielt for kommersielle formål.
5.3. Brukeren garanterer å ikke bruke programmer eller funskjoner til å generere automatiserte sidevisninger eller innhold på trivago.

5.4. Hvis det forekommer brudd på vilkårene og betingelsene, forbeholder trivago seg retten til å fjerne innhold uten å måtte angi årsak, til å tilbakeholde betalinger opptjent i trivago Community og til å utestenge medlemmer fra trivago på permanent basis. Retten til rettsforfølgning av straffbare handlinger forblir upåvirket.

6. Oppsigelse

6.1. trivago forbeholder seg retten til å si opp en brukers adgangsrettigheter og til å slette brukerens registrering i løpet av en uke etter å ha mottatt de relevante opplysningene via e-post om urettmessig bruk av nettsiden. Brukeren kan også selv si opp sin egen tilgang og registrering i samme periode. Retten til øyeblikkelig oppsigelse ved en god sak forblir upåvirket.

7. Ansvar

7.1. trivago er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, kvaliteten, fullstendigheten, påliteligheten eller troverdigheten av innhold levert av brukere og/eller bookingsider. Det er ingen råd eller informasjon fra trivago i forhold til utvelgelsen av overnattingssteder eller andre reiseprodukter.

7.2. Alle avtaler som oppstår gjennom denne tjenesten er mellom trivago-brukeren og den respektive eksterne ordregivende bookingsiden. trivago opptrer ikke på noe tidspunkt som arrangør eller reisebyrå. Vilkårene og betingelsene for de respektive arrangørene eller reisebyråene gjelder utelukkende, spesielt med hensyn til retten til å annullere og trekke seg fra en avtale. Kontakten til forarbeiding av bookinger og betalinger, samt spørsmål om kontrakten, tilhører den respektive ordregivende bookingsiden. trivago er ikke involvert i slike kontrakter, avtaler og krav mellom trivago-brukeren og de respektive eksterne ordregivende bookingsidene.

7.3. trivago kontrollerer ikke riktigheten av innhold som er lastet opp av bookingsider eller medlemmer av Community. Dette innholdet er levert av bookingsider/Community til offentliggjørelse på vår hjemmeside med henvisning til det respektive hotellet. trivago har ingen innflytelse på disse opplysningene (spesielt bilder, kommentarer, anmeldelser, osv.). Offentliggjøring av brukergenerert innhold på trivago avspeiler ikke trivagos meninger, og trivago gjør ikke krav på dette innholdet som sitt eget.

7.4. Spesielt hyperlinker, reklamebannere, informasjon om innkvartering, reisemål eller leverandører og lignende er levert av bookingsider og Community-medlemmer og representerer ikke anbefalinger eller informasjon fra trivago. Av tekniske årsaker er aldri oppdateringen av prisene vi mottar fra våre bookingsider gjort i reel tid. Derfor kan det være mulig at prisene som vises på bookingsiden ikke stemmer overens med hva man ser på trivago. trivago er ikke i stand til å garantere nøyaktigheten av informasjon, spesielt vedrørende priser og tilgjengelighet.

7.5. trivago er ikke ansvarlig for tekniske feil, hvor årsaken ikke er innenfor trivagos ansvarsområde, eller for skader forårsaket av force majeure. trivago garanterer ikke uavbrutt tilgjengelighet av data og kan utføre teknisk vedlikehold i en fritt valgt tidsperiode.

8. Endringer i vilkår og betingelser

De nåværende vilkår og betingelser er gjeldende ved bruken av trivago. Registrerte brukere mottar varsler om endringer via e-post. Brukerne kan laste ned og printe ut de nåværende vilkår og betingelser i deres eget datasystem.

9. Gjeldende lov og verneting

Lovene i Forbundsrepublikken Tyskland er gjeldende. For forretningsfolk og enkeltpersoner som ikke har generell jurisdiksjon i Tyskland, er Düsseldorf gjeldende som verneting. I motsatt tilfelle anvendes jurisdiksjon. Den tyske oversettelsen har forrang.