trivagos personvernregler

Disse personvernreglene gjelder for alle nettsteder som driftes av trivago N.V. og deres datterselskaper (for eksempel nettstedene for hotellsøk, trivago-magasinet, trivagos firmasider, Business Studio, Hotel Manager osv.) samt for trivago-appen og trivago-nyhetsbrevet (samlet kalt «tjenester»).

Disse personvernreglene informerer om hvordan personopplysninger behandles ved bruk av tjenestene våre. Personopplysninger er alle data som kan brukes til å identifisere deg. Vi er svært opptatt av å verne om personopplysningene dine. Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om trivagos personvernarbeid, kan du sende en e-post til info@trivago.no og skrive «Privacy Query» i emnefeltet.

Den teknologiske utviklingen, endringer i tjenestene våre, endrede lover eller andre årsaker kan føre til endringer i personvernreglene våre. Vi kommer til å endre disse personvernreglene jevnlig og ber deg holde deg informert om innholdet.

1. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler, er trivago N.V., Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Tyskland, telefon: + 49-211-3876840000, e-post: info@trivago.no.

2. Personvernombudets kontaktopplysninger

Du kan kontakte vårt personvernombud via info@trivago.no ved å angi «Privacy Query» i emnelinjen.

3. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter vedrørende dine personopplysninger:

3.1 Generelle rettigheter

Du har rett til informasjon om, tilgang til samt korrigering, sletting og begrensning av databehandling, innsigelse mot slik behandling og dataportabilitet. Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke, har du rett til når som helst å trekke tilbake dette samtykket.

3.2 Rett til innsigelse mot databehandling basert på berettiget interesse

Artikkel 21(1) i EUs personvernforordning 2016/679 (GDPR) gir deg rett til når som helst å komme med innsigelser basert på din spesifikke situasjon, mot behandling av dine personopplysninger når dine data behandles i henhold til artikkel 6 (1) (e) eller artikkel 6 (1) (f) i personvernforordningen. Dette gjelder også for profilering. Hvis du skulle komme med innsigelser, avslutter vi behandlingen av personopplysningene dine med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende og berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen bidrar til å håndheve, utøve eller forsvare rettslige krav.

3.3 Rett til innsigelse mot direkte markedsføring

Hvis vi behandler personopplysningene dine for å kunne sende deg direktereklame, sier artikkel 21 (2) i GDPR at du har rett til når som helst å protestere mot at dine personopplysninger skal brukes til direkte markedsføring. Dette gjelder også for profilering i den grad formålet med profileringen er direktereklame.

Hvis du har innsigelser mot behandling der formålet er direktereklame, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for slike formål.

3.4 Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Du har også rett til å klage til en aktuell personvernmyndighet på vår behandling av personopplysningene dine.

4. Behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av tjenestene

Vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysningene dine er berettiget interesse, bortsett fra når du samtykker, når behandlingen er påkrevd i forbindelse med en avtale du har inngått med oss, eller når du har bedt oss foreta spesifikke tiltak før inngåelse av en avtale. Vi bruker egnede sikkerhetstiltak for å verne om privatlivet ditt, og vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:

 • hjelpe deg med å finne ditt ideelle hotell
 • skaffe deg tilpassede og mer relevante resultater ved hotellsøk
 • levere, sikre, vedlikeholde og forbedre våre tjenester for brukerne
 • utvikle nye produkter og funksjoner knyttet til hotellsøk og reise
 • forstå hvordan brukerne anvender våre tjenester, slik at vi kan forbedre ytelsen og gi dem enda bedre tjenester
 • direkte markedsføring til brukerne av våre tjenester, om disse tjenestene eller beslektede tjenester
 • våre og tredjeparters annonsering i våre tjenester og på tredjeparters nettsteder
 • brukerundersøkelser som øker kvaliteten på og styrker brukernes opplevelse av tjenestene
 • gjøre det enklere å bestille hotell
 • overholde juridiske forpliktelser, forhindre svindel og løse tvister
 • hjelpe politimyndigheter med å etterforske og løse forbrytelser

Når du bruker våre tjenester, behandler vi følgende typer personopplysninger:

 • Informasjon som identifiserer deg personlig, for eksempel navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.
 • Personlige opplysninger som alder, kjønn og fødselsdato.
 • Elektroniske identifikasjonsdata, for eksempel IP-adresser, cookies, tilkoblingstidspunkt, enhets-ID-er, identifikatorer for mobilreklame, dato og klokkeslett for forespørselen, tidspunkt, innhold i forespørsel, (konkret side), tilgangsstatus/HTTP-statuskode, mengden overførte data, nettsiden som mottar forespørselen, nettleserprogramvare og -versjon, operativsystem inkludert grensesnitt, og språk.
 • Data som nettleseren eller enheten din gir tilgang til.
 • Elektroniske data om plassering, for eksempel GPS-data og posisjonsdata.
 • Økonomiske identifikasjonsdata, for eksempel kreditt- eller debetkortnumre.
 • Data om din samhandling med våre tjenester, inkludert detaljene du la inn da du gjorde et søk med våre tjenester.
 • Data knyttet til din bestilling av overnattingssted, for eksempel hotell, datoer og pris.
 • Sikkerhetsdetaljer, for eksempel passord knyttet til tjenestene våre.
 • Når du bruker våre tjenester og klikker på en link til et tilbud om overnatting som tilbys av våre tjenester, kan bookingsiden som har det aktuelle tilbudet, sende oss personopplysninger knyttet til eventuelle påfølgende bookinger eller bestillinger du gjør på den bookingsiden.

Når du bruker tjenestene våre, kan vi dele dine personopplysninger med følgende kategorier av mottakere:

 • Våre heleide datterselskaper.
 • Tredjepartsleverandører som leverer databehandlingstjenester til oss, f.eks. vertstjenester eller for formål som lagring, kundeservice, kommunikasjon, sikkerhet og forhindring av svindel, kredittkort og betaling, analyse, annonsering og markedsføring. Disse leverandørene har en kontraktfestet plikt til ikke å dele dine personopplysninger med andre, og de kan heller ikke bruke opplysningene dine til andre formål.
 • Tredjepartsleverandører som leverer tjenester til oss som uavhengige behandlingsansvarlige, f.eks. sikkerhet og forhindring av svindel samt annonsering og markedsføring.
 • Forretningspartnere eller datterselskaper som vi samarbeider med om å tilby produkter og tjenester. Dette er tjenester som tilbys gjennom våre tjenester i samarbeid med andre tredjeparter.
 • Tredjeparts reiseleverandører som hoteller, flyselskaper, leiebilselskaper, forsikringsselskaper, eiere og tilbydere av aktiviteter og guiding.
 • Politimyndigheter. For å forhindre, oppdage og anmelde ulovlige aktiviteter, trusler mot nasjonal og offentlig sikkerhet samt for å forhindre dødstrusler.
 • Som en del av en forretningstransaksjon, som sammenslåing, frasalg, konsolidering og salg av eiendeler.

5. Kontakt per epost eller kontaktskjema

Når du kontakter oss via e-post eller et kontaktskjema, vil vi lagre dataene du oppgir (e-postadresse, eventuelt navn og telefonnummer) slik at vi kan svare på spørsmål fra deg. I den grad vi bruker kontaktskjemaet til å be om informasjon som ikke er påkrevd for å kontakte deg, blir den alltid markert som valgfri. Denne informasjonen skal supplere forespørselen og forbedre vår håndtering av forespørselen din. Meldingen du sendte, kan ha sammenheng med de handlingene du har foretatt på trivagos nettsted. Vi vil kun samle inn informasjon med det formål å hjelpe deg med å finne svar på spørsmålet du har om bookingen din, og få en bedre forståelse av tilbakemeldingen din. Du vil raskt få en oversikt over informasjonen du frivillig har oppgitt og samtykket til å oppgi, i henhold til personvernforordningens artikkel 6 par. 1a. I den grad dette angår informasjon om kommunikasjonskanaler (for eksempel e-postadresse eller telefonnummer), godtar du også at vi kan kontakte deg via slik kommunikasjonskanal for å svare på forespørselen. Dette samtykket kan du selvfølgelig trekke tilbake når som helst.

Vi sletter dataene som oppstår i denne forbindelsen, når lagring ikke lenger er påkrevd, og vi begrenser behandlingen hvis vi er lovpålagt å lagre informasjonen.

6. Nyhetsbrev

6.1 Generell informasjon

Ved å samtykke som angitt i personvernforordningens artikkel 6 (1) (a) , kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt som informerer om tilbud i våre og tredjeparters tjenester. Når du vil abonnere på nyhetsbrevet vårt, bruker vi en «dobbel påmeldingsmetode». Dette innebærer at du etter å ha registrert deg får tilsendt en e-post til din oppgitte e-postadresse, hvor du kan bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet. Hvis du ikke bekrefter påmeldingen innen 24 timer, blir informasjonen låst, og etter én måned blir den slettet automatisk.

I tillegg lagrer vi IP-adressene du brukte og tidspunktene for påmeldingen og bekreftelsen. Formålet med prosedyren er å kontrollere påmeldingen og, om nødvendig, informere deg om mulig misbruk av personopplysningene dine.

Det eneste vi trenger for å kunne sende nyhetsbrevet, er e-postadressen din. Det er frivillig å oppgi tilleggsopplysningene, og de vil brukes til å kontakte deg personlig. Etter å ha mottatt bekreftelsen din, lagrer vi e-postadressen for å kunne sende deg nyhetsbrevet. Det rettslige grunnlaget er artikkel 6(1) (a) i personvernforordningen.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til å motta nyhetsbrevet ved å klikke på linken som følger med alle nyhetsbrev som sendes per e-post, eller ved å kontakte vårt personvernombud.

6.2 Sporing av nyhetsbrev

Vi bruker web-beaconer, sporingspiksler og andre teknologier til å spore og analysere hvordan du bruker nyhetsbrevet. Disse dataene tilordnes din e-postadresse og en pseudonymisert ID. Vi bruker disse dataene til å lage en brukerprofil for å lage et personlig tilpasset nyhetsbrev til deg. Denne brukerprofilen lages ut fra hvordan du bruker nyhetsbrevet, våre tjenester og tredjeparters nettsteder og apper.

Du kan når som helst komme med innsigelser mot dette ved å klikke på linken i e-postmeldingen eller kontakte vårt personvernombud.

Hvis du som standard har deaktivert bildevisning i e-postprogrammet ditt, blir det umulig å spore nyhetsbrev. I så fall vil ikke nyhetsbrevet bli vist i sin helhet, og du vil ikke kunne bruke alle funksjonene. Hvis du viser bilder manuelt, blir det sporet.

7. Spesifikke funksjoner i tjenestene

7.1 trivago-brukerkonto

Du kan opprette en trivago-brukerkonto. Hvis du oppretter en trivago-brukerkonto, får du personlig, passordbeskyttet tilgang, slik at du kan se og administrere dataene du har lagret i kontoen din. Det er frivillig å opprette en trivago-brukerkonto, men det kan være påkrevd for å få full nytte av funksjonene i enkelte av tjenestene våre.

Hvis du oppretter en trivago-brukerkonto, vil du få tilsendt nyhetsbrevet vårt og annen direkte markedsføring. Du kan når som helst avslutte abonnementet på nyhetsbrevet eller slette trivago-brukerkontoen din.

Du kan administrere, endre og slette all informasjon på trivago-brukerkontoen din. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6 (1) (a), (b) og (f) i personvernforordningen.

7.2 Business Studio og Hotel Manager

Hvis du bruker Business Studio eller Hotel Manager, får du en personlig, passordbeskyttet konto hvor du kan se og administrere dataene som er lagret på den kontoen. Hotelleiere som har en trivago Business Studio-/ Hotel Manager-konto, kan bli kontaktet per telefon og få informasjon om nye funksjoner eller tilleggsfunksjoner i verktøyet. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6 (1) (b) og (f) i personvernforordningen (GDPR).

7.3 trivago Express Booking eller bestilling med ett klikk

Når du bruker trivagos funksjonalitet for Express Booking eller ettklikksbestilling, kan du velge å opprette en trivago-brukerkonto og lagre personopplysningene du oppgir til oss. Dermed kan disse personopplysningene fylles inn automatisk når du bestiller andre hoteller senere, noe som forenkler bestillingsprosessen. Når du bestemmer deg for å bestille et hotell, sender vi hotellet de nødvendige personopplysningene for bestillingen, slik at de kan behandle bestillingen din. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6(1)(b). Det rettslige grunnlaget for overføringen av personopplysningene dine til land utenfor EU er artikkel 49(1)(b).

7.4 Eksterne linker

Hvis tjenestene våre inneholder linker til andre nettsteder eller apper, gjelder ikke disse personvernreglene for de aktuelle linkene. Du må da gå gjennom personvernreglene for disse nettstedene eller appene for å forstå deres prosedyrer for innsamling, bruk og deling av personopplysninger.

8. Bruk av sosiale plugin-moduler

Dette nettstedet bruker leverandørens sosiale plugin-moduler.

Disse plugin-modulene samler inn data fra deg og overfører dem til de respektive leverandørenes servere. Vi har gjennomført tekniske tiltak for å beskytte personopplysningene dine ved å sikre at leverandørene av de respektive plugin-modulene ikke kan samle inn dine data uten samtykke fra deg. Disse vil i utgangspunktet være deaktivert når du besøker et nettsted som er koblet til plugin-modulene. Plugin-modulene vil ikke bli aktivert før du klikker på de respektive symbolene. Når du gjør det, samtykker du samtidig til at dataene dine kan overføres til de respektive leverandørene. Det rettslige grunnlaget for bruk av plugin-moduler er artikkel 6 (1) (a) i personvernforordningen.

Når plugin-modulene har blitt aktivert, samler de også inn personlig identifiserbar informasjon, for eksempel IP-adressen din, som så sendes til de respektive sosiale nettverkene. Aktiverte plugin-moduler fra sosiale medier angir også en cookie med en unik identifikator når du besøker de respektive nettstedene. På den måten kan plugin-modulene til de sosiale nettverkene lage profiler om brukeratferden din. Dette skjer selv om du ikke er medlem av det aktuelle sosiale nettverket. Hvis du er medlem av det sosiale nettverket som plugin-modulen kobler til, og er logget på nettstedet når du besøker det, kan dataene dine og informasjonen om besøket på nettstedet bli koblet til profilen din på det aktuelle sosiale nettverket. Vi kan ikke påvirke i hvor stor utstrekning dataene dine behandles av de ulike sosiale nettverkenes plugin-moduler. Hvis du vil vite mer om hvor mye data som samles inn, hva slags data som samles inn, formålet med innsamlingen samt hvilke rettigheter du har og hvordan du kan angi alternativer for å beskytte personvernet ditt, kan du se personvernmerknadene for de respektive leverandørene av sosiale nettverk. Du finner disse på følgende adresser:

9. Facebook Connect

Vi tilbyr deg muligheten til å registrere og logge deg på via Facebook-kontoen din. Hvis du registrerer deg via Facebook, vil Facebook be om tillatelse til å gi oss tilgang til visse data på Facebook-kontoen din. Dette kan være fornavn, etternavn og e-postadresse slik at vi kan verifisere identitet og kjønn, samt generell plassering, en kobling til Facebook-profilen din, tidssone, fødselsdato, profilbilde, «Liker»-informasjonen din og vennelisten.

Facebook vil samle inn disse dataene og overføre dem til oss. Du kan kontrollere informasjonen vi mottar fra Facebook via personverninnstillingene på Facebook-kontoen din.

Disse dataene vil bli brukt til å etablere, levere og tilpasse kontoen din. Det rettslige grunnlaget for dette er GDPR artikkel 6 (1 a, b og f).

Hvis du registrerer deg hos oss via Facebook, vil kontoen din automatisk bli koblet til Facebook-kontoen, og informasjon om aktivitetene dine på vårt nettsted vil bli delt på Facebook dersom det er aktuelt og publisert på tidslinjen og i nyhetsstrømmen.

10. Bruk av cookies

Cookies lagres på enheten din når du bruker nettstedet vårt. Cookies er små tekstfiler som er knyttet til nettleseren du bruker og som lagres på harddisken din. Stedet cookien er knyttet til, bruker den til å hente visse opplysninger. Formålet med dem er å gjøre nettstedet mer brukervennlig og effektivt. Vi bruker også cookies til å identifisere deg ved påfølgende besøk.

Dette nettstedet bruker følgende typer cookies. Omfanget av bruken og funksjonaliteten forklares nedenfor:

10.1 Midlertidige cookies

Denne typen cookies slettes automatisk når du lukker nettleseren. Dette omfatter spesielt sesjonscookies. Disse lagrer en «sesjons-ID» som kan brukes til å tilordne ulike forespørsler fra nettleseren til den gjeldende sesjonen. Dermed kan vi enkelt gjenkjenne enheten når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Sesjonscookies slettes når du logger av eller lukker nettleseren.

10.2 Vedvarende cookies

Denne typen cookies blir automatisk slettet etter en angitt periode. Periodens varighet avhenger av cookien. Du kan når som helst slette cookies i nettleserens sikkerhetsinnstillinger.

10.3 Flash-cookies

Flash-cookies som brukes blir ikke samlet inn via nettleseren, men via Flash-plugin-modulen. I tillegg bruker vi HTML5-lagringsobjekter som lagres på terminalen din. Disse objektene lagrer de nødvendige dataene uansett hvilken nettleser du bruker, og har ingen automatisk utløpsdato. Hvis du ikke vil at det lagres Flash-cookies på enheten din, må du installere et egnet programtillegg, som «Privacy Badger» for Mozilla Firefox (https://www.eff.org/privacybadger) eller Adobe Flash Killer Cookie for Google Chrome. Du kan hindre bruk av HTML5-lagringsobjekter ved å stille nettleseren din til privat modus. Vi anbefaler også at du jevnlig sletter alle cookies og nettleserhistorikken på maskinen din.

10.4 Blokkere cookies

Du kan konfigurere nettleser- og appinnstillingene til for eksempel å avvise alle cookies eller cookies fra tredjeparter. Merk at dette kan innebære at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet.

10.5 Lagringsperiode

Lagringsperiodene for cookies varierer, og du finner denne informasjonen via nettleseren din.

11. Analyse

Vi bruker ulike tjenester til analysere hvordan tjenestene våre anvendes. Dette omfatter blant annet opplysninger om antallet brukere som besøker tjenestene, hvilken informasjon som er mest etterspurt og hvordan brukerne benytter seg av tjenestene våre. Noen av dataene vi samler inn, er informasjon om henvisende nettsteder, hvilke sider brukerne går til på nettstedet samt hvor ofte og lenge en side blir vist. Dette bidrar til å forbedre og styrke brukernes opplevelse av tjenestene. Dataene som brukes, er pseudonymisert. Det rettslige grunnlaget for dette er artikkel 6 (1) (f) i personvernforordningen.

11.1 Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en tjeneste for nettanalyse fra Google Inc. Denne bruken dekker driftsmodusen Universal Analytics. Dette gjør det mulig å koble data, sesjoner og samhandlinger fra flere enheter til en pseudonymisert bruker-ID for så å analysere en brukers aktiviteter på flere enheter.

Google Analytics bruker cookies som gjør det mulig å analysere bruken din av nettstedet. Informasjonen som genereres av cookies om bruken din av dette nettstedet blir vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der. Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, vil imidlertid IP-adressen din forkortes på forhånd innenfor medlemsstater i EU eller andre land som er med i EØS (det europeiske økonomiske samarbeidsområdet). Kun i helt spesielle tilfeller vil hele IP-adressen overføres til en Google-server i USA og forkortes der. IP-adressene som overføres fra nettleseren din i forbindelse med Google Analytics blir ikke slått sammen med annen Google-informasjon. Google bruker denne informasjonen på instruks fra denne nettstedsoperatøren til å evaluere din bruk av nettstedet slik at rapporter om nettstedsaktivitet kan kompileres, og andre tjenester koblet til nettstedet og Internett-bruk kan gjengis til nettstedsoperatøren. Vår berettigede interesse i databehandling dekker også disse formålene. Det rettslige grunnlaget for bruken av Google Analytics er GDPR artikkel 6 (1 f). Dataene vi sender og kobler til cookies samt brukerinformasjon (for eksempel bruker-ID) og kampanje-ID-er blir slettet 14 måneder etter siste gang du bruker våre tjenester. Data der lagringsperioden er utløpt, blir slettet automatisk én gang per måned. Du finner mer informasjon om vilkår og betingelser for bruk samt beskyttelse av data her>.

Du kan hindre at cookies lagres, ved å blokkere dem i nettleserens innstillinger. Hvis du gjør dette, vil det imidlertid være funksjoner på nettstedet du ikke kan bruke fullt ut. Du kan også hindre at dataene som genereres av cookien knyttet til din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse), samles inn og behandles av Google ved å laste ned og installere denne programvaren. Opt-out-cookies hindrer at dataene dine samles inn når du senere besøker dette nettstedet. Hvis du vil hindre Universal Analytics-innsamling på tvers av flere enheter, må du installere opt-out-cookiene på alle systemene du bruker. Angi opt-out-cookien ved å klikke her: Deaktiver Google Analytics.

11.2 Hotjar

Dette nettstedet samler inn og lagrer data for optimaliseringsformål ved hjelp av teknologier fra Hotjar Ltd. Disse dataene kan brukes til å generere bruksprofiler under et pseudonym. Cookies kan brukes til dette formålet. Dataene som samles inn med Hotjar-teknologiene blir ikke brukt til å identifisere besøkende på dette nettstedet personlig. De blir heller ikke slått sammen med personopplysninger om eieren av pseudonymet uten at det er innhentet uttrykkelig samtykke fra den aktuelle personen. Du kan velge bort Hotjar her.

11.3 Tilbakemelding

Vi jobber hele tiden med å gjøre tjenestene våre bedre. Derfor bruker vi «Usabilla» fra Usabilla B.V. i Amsterdam i Nederland til brukerundersøkelser. Denne tjenesten bruker en cookie til å opprette en direkte tilkobling til Usabillas server for å overføre og behandle visse typer brukerinformasjon. Vi bruker bare informasjonen din i anonymisert form. Hvis du vil vite mer, kan du lese personvernreglene for Usabilla på https://usabilla.com/privacy/.

12. Markedsføring

Vi og våre reklamepartnere bruker dine personlige opplysninger til å plassere annonser som er eller ikke er personlig tilpasset, i våre tjenester, i sosiale medier og på tredjeparters nettsteder, for våre produkter og tredjeparters produkter. Dette gjør vi ved å bruke cookies, andre teknologier og nettbaserte annonsemarkeder og reklamenettverk. Når du samtykker i at cookies kan brukes til annonsering og markedsføring, deler vi informasjon med våre reklamepartnere om hvordan du bruker våre tjenester, slik at de kan lage mer personlig tilpasset reklame. Hvis du ikke samtykker til slik bruk av cookies i forbindelse med annonsering og markedsføring, kan du fremdeles få reklame fra tredjeparter når du bruker tjenestene våre, men denne reklamen kommer ikke til å være personlig tilpasset.

Noen av våre reklamepartnere gir deg muligheten til å takke nei (flere detaljer nedenfor) ved å velge å ikke la dem bruke dine data til reklame. Du kan i tillegg velge bort enkelte typer reklame ved å bruke disse linkene:

Alternativt kan du angi at du ikke tillater bruk av cookies i app- og nettleserinnstillingene dine, eller du kan la være å samtykke i at cookies brukes til markedsførings- og reklameformål.

Vi samarbeider med disse reklamepartnerne (linkene viser deg mer informasjon om dem, deres personvernpolicyer og opt out-løsninger): Adara, AppNexus, Criteo, Google Ad Manager , Google DoubleClick, Intent Media, OpenX, RTB House, Sojern, TradeTracker.

12.1 Google AdWords og konverteringssporing

Vi bruker Google AdWords til annonsering og Googles konverteringssporing til å tilpasse nettannonsene etter interesser og oppholdssted.

De viste annonsene lages ut fra søk gjort på nettsteder i Googles reklamenettverk.

Når en bruker klikker på en annonse, plasserer Google en cookie på brukerens enhet. Hvis du vil vite mer om cookie-teknologien som brukes, kan du se Googles informasjon om nettstedsstatistikk og deres personvernerklæring.

Gjennom bruken av denne teknologien vil Google, og vi som deres kunde, få informasjon om at en bruker har klikket på en annonse og blitt omdirigert til nettstedene våre. Informasjon som innhentes på denne måten blir brukt kun til statistiske analyser knyttet til annonseoptimalisering. Vi mottar ingen informasjon som lar oss identifisere en besøkende personlig. Statistikken vi får fra Google, inkluderer samlet antall brukere som har klikket på en av annonsene våre og, når det er aktuelt, hvorvidt de ble omdirigert til en side med en konverteringskode på nettstedet vårt. Med denne statistikken kan vi spore hvilke søkeuttrykk som fører til at annonsene våre får flest klikk og hvilke annonser som fører til at brukeren kontakter oss via kontaktskjemaet.

Hvis du ikke ønsker dette, kan endre innstillingene i nettleseren eller appen din til å blokkere laging av cookies som trengs for denne teknologien. Hvis du gjør det, vil ikke besøket ditt bli inkludert i brukerstatistikker.

Via innstillinger for annonsering kan du også velge type Google-annonser eller deaktivere interessebaserte annonser på Google. Alternativt kan du deaktivere tredjeparters bruk av cookies ved å bruke Network Advertising Initiatives bortvelgingsverktøy.

12.2 Google Dynamic Remarketing

Vi bruker Google AdWords-funksjonen Dynamic Remarketing på nettstedet vårt. Denne teknologien lar oss plassere automatisk genererte annonser rettet mot målgrupper etter at du har besøkt nettstedet vårt. Annonsene handler om produkter og tjenester du klikket på sist du besøkte nettstedet vårt.

Google bruker cookies til å generere interessebaserte annonser. I denne prosessen vil Google vanligvis lagre informasjon som for eksempel nettforespørsel, IP-adresse, nettlesertype, nettleserspråk og dato og klokkeslett for forespørselen. Det eneste formålet med denne informasjonen er å kartlegge nettleseren på en bestemt enhet. Informasjonen kan ikke brukes til å identifisere en person.

Hvis du ikke ønsker å motta brukerbaserte annonser fra Google, kan du bruke Googles innstillinger for annonsering til å deaktivere plasseringen av annonser.

Hvis du vil vite mer om hvordan Googles cookies brukes, kan du se Googles personvernerklæring.

12.3 Målgruppetilpasning med Facebook

Produktet Facebook Custom Audiences (Facebook Inc. 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, USA) for Facebook og Instagram brukes også i forbindelse med bruksbasert nettannonsering. En irreversibel og ikke-personlig identifiserbar kontrollsum (hash-verdien) som genereres fra bruksdataene dine, kan overføres til Facebook for analyse- og markedsføringsformål. En Facebook-cookie plasseres i denne prosessen. Dette gjøres for at informasjon om aktivitetene dine på nettstedet (for eksempel surfeatferd, besøkte undersider osv.) skal kunne samles inn. IP-adressen din lagres og brukes til geografisk modulering.

Hvis du vil vite mer om formålet for og omfanget av datainnsamlingen, den videre behandlingen, bruken av dataene samt personverninnstillinger, kan du se personvernerklæringene for Facebook og Instagram.

13. Dataoverføring

Når vi bruker tjenesteleverandører som behandler data utenfor EU/EØS, bruker vi nødvendige garantier, som standardbestemmelsene om personvern som er vedtatt av EU, eller en EU-beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for å overføre og behandle personopplysningene dine utenfor EU.

14. Datasikkerhet

Vi har gjennomført mange tekniske og operasjonelle sikkerhetstiltak for å beskytte dataene dine mot tilfeldig eller tilsiktet manipulering, tap eller ødeleggelse eller tilgang fra uvedkommende. Sikkerhetstiltakene våre gjennomgås jevnlig og oppdateres i samsvar med teknologiske fremskritt.

15. Datalagring

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er påkrevd for deg å bruke våre tjenester, for å kunne levere tjenestene til deg, for å overholde lovgivningen. Vi vil anonymisere og/eller samle opplysningene dine hvis vi skal bruke dem til analytiske og statistiske formål over lengre tid.

16. Do-Not-Track-signaler og lignende mekanisker

Vi tar ikke hensyn til disse signalene ettersom det ikke finnes noen etablert standard.

Sist oppdatert i september 2020