trivagos personvernregler

Sist oppdatert: desember 2022

Disse personvernreglene er gyldig for alle nettsteder, apper eller andre tjenester og tilbud (samlet kalt «tjenestene») som drives av trivago N.V. og deres datterselskaper («vi», «oss» eller «trivago»).

I disse personvernreglene informerer vi om hvordan trivago behandler personopplysninger i forbindelse med din bruk av tjenestene. Personopplysninger er alle data som kan brukes til å identifisere deg, direkte eller indirekte.

Siden trivago er et metasøk-selskap, kan du overføres til tredjeparters nettsteder eller apper. Merk at vi ikke kontrollerer disse tredjepartstjenestene, og at din bruk av disse tredjepartstjenestene er underlagt personvernreglene på de respektive nettstedene eller appene, ikke disse personvernreglene.

Den teknologiske utviklingen, endringer i tjenestene våre, endrede lover eller andre årsaker kan føre til endringer i personvernreglene våre. Vi kommer til å endre disse personvernreglene jevnlig og ber deg holde deg informert om innholdet.

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som beskrives i disse personvernreglene?

trivago N.V. kontrollerer behandlingen som beskrives i disse personvernreglene. trivago er et selskap som er underlagt Nederlands lover, og som har hovedkontor på Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Tyskland.

Hvis du vil håndheve dine personvernrettigheter eller stille et generelt spørsmål om hvordan trivago behandler dine personopplysninger eller om disse personvernreglene, kan du kontakte teamet vårt ved å sende en e-post til privacy@trivago.com.

Hvis du vil kontakte vårt personvernombud, kan du sende en e-post til privacy@trivago.com med emnelinjen «Til personvernombudet». Merk at e-poster som sendes til denne adressen ikke automatisk vil behandles konfidensielt eller kun leses av personvernombudet. Dersom du trenger en konfidensiell samtale med vårt personvernombud, kan du angi det i e-posten til oss, slik at vi kan organisere en slik utveksling.

2. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter vedrørende dine personopplysninger. I avsnitt 1 finner du informasjon om hvordan du kan kontakte oss og håndheve disse rettighetene.

2.1 Generelle rettigheter

Du har følgende juridiske personvernrettigheter i henhold til de aktuelle juridiske vilkårene: rett til informasjon (artikkel 13 i GDPR), rett til tilgang (artikkel 15 i GDPR), rett til sletting (artikkel 17 i GDPR), rett til korrigering (artikkel 16 i GDPR), rett til begrensning av behandling (artikkel 18 i GDPR) og rett til dataportabilitet (artikkel 20 i GDPR).

2.2. Rett til tilbakekalling av samtykke

Du har rett til når som helst å tilbakekalle et samtykke du tidligere har gitt oss. Konsekvensen av dette vil være at vi heretter ikke vil behandle personopplysningene dine i henhold til det samtykket. En slik tilbakekalling av samtykke påvirker ikke lovligheten av noen behandling som ble gjennomført basert på dette samtykket før det ble tilbakekalt.

2.3 Rett til innsigelse mot databehandling basert på berettiget interesse

Hvis vi behandler personopplysningene dine basert på berettiget interesse, har du rett til når som helst å protestere mot slik behandling basert på din spesifikke situasjon. Hvis du skulle komme med innsigelser, avslutter vi behandlingen av personopplysningene dine med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende og berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen bidrar til å håndheve, utøve eller forsvare rettslige krav.

2.4 Rett til innsigelse mot direkte markedsføring

Hvis vi bruker personopplysningene dine til direkte markedsføring, har du rett til når som helst å protestere mot slik behandling. I avsnitt 6.1 finner du mer informasjon om hvordan du protesterer mot ulike former for direkte markedsføring.

2.5 Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Du har også rett til å klage til en kompetent personvernmyndighet dersom du mener at dine personopplysninger behandles i strid med den gjeldende personvernlovgivningen. Du kan kontakte personvernmyndigheten i et hvilket som helst medlemsland i EU, spesielt den i ditt hjemland. Pågjeldende tilsynsmyndighet for trivago er: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, telefon: 0211/38424-0, e-post: poststelle@ldi.nrw.de.

3. Hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg

Når du bruker våre tjenester, kan vi behandle følgende typer personopplysninger:

 • Brukerdata
  • Personopplysninger som er innhentet for å opprette en medlemskonto, for eksempel navn, e-postadresse og passord.
  • Kontaktopplysninger og annen informasjon du deler med oss, for eksempel postadresse, alder, kjønn, hjemland, profiler på sosiale nettverk, meldinger du har sendt til teamet vårt, tilbakemeldinger, kommentarer, svar på undersøkelser eller intervjuer og deltakelse i våre markedsføringskampanjer.
 • Bruksdata
  • Informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, herunder detaljer du legger inn når du gjennomfører søk ved hjelp av tjenestene våre (destinasjon, dato, antall gjester, valuta osv.), leste tilbud og linker du har klikket på.
  • Interaksjon med vår markedsføringskommunikasjon: Vi kan samle inn informasjon om din respons på våre DM-meldinger, inkludert nyhetsbrev og push-varsler (for eksempel analyser av hvor mange ganger du åpner nyhetsbrevet eller klikker på hyperkoblinger i det).
 • Bestillingsdata: Når du bruker tjenestene våre og klikker på en link til et overnattingstilbud som vi tilbyr i våre tjenester, kan bestillingssiden som har det aktuelle tilbudet, sende oss personopplysninger knyttet til eventuelle påfølgende bookinger eller bestillinger du gjør på den bestillingsiden.
 • Posisjonsdata: Vi kan behandle informasjon om din tilnærmede posisjon ut fra IP-adressen din (på lands- eller bynivå). Hvis du på forhånd har samtykket til det, kan vi dessuten bruke GPS-data til å gi deg tilpassede søkeresultater på mobilen din.
 • Bankdata: Selv om vi ikke er direkte involvert i bestillings- og betalingsprosessen for overnattingssteder, kan vi fra tid til annen be deg oppgi bankopplysninger, for eksempel for å kunne overføre kompensasjon til brukerne.
 • Tekniske data: for eksempel i form av IP-adresse, informasjonskapsler, identifikasjonsdata (økt-ID, medlems-ID, enhets-ID), tilgangsstatus/HTTP-statuskode, nettleserprogram og -versjon, operativsystem og grensesnitt, internettleverandør, språk og andre konfigurasjonsinnstillinger.

4. Hvorfor og hvordan vi bruker personopplysningene dine

Nedenfor finner du informasjon om (i.) årsakene til at vi samler inn og bruker personopplysningene dine samt, for hvert formål, (ii.) det aktuelle rettslige grunnlaget og (iii.) hvilke kategorier av personopplysninger som er involvert. Personopplysningene dine kan brukes på følgende måter:

 • Til å levere tjenestene våre, herunder å hjelpe deg med å sammenligne priser og tilbud på overnatting samt finne ditt ideelle overnattingssted.
  • Rettslig grunnlag: oppfyllelse av en avtale, samtykke.
  • Kategorier av personopplysninger som brukes: brukerdata, bruksdata, bestillingsdata, posisjonsdata, tekniske data.
 • Opprette og vedlikeholde et trygt og pålitelig miljø for tjenestene våre, inkludert for din trivago-brukerkonto.
  • Rettslig grunnlag: overholdelse av juridisk forpliktelse, berettiget interesse.
  • Kategorier av personopplysninger som brukes: brukerdata, tekniske data.
 • Forstå hvordan du bruker tjenestene våre, og bruke dine tilbakemeldinger til å forbedre tjenestene våre, identifisere trender i bransjen og utvikle nye produkter og funksjoner for å gi deg en bedre opplevelse.
  • Rettslig grunnlag: samtykke, berettiget interesse.
  • Kategorier av personopplysninger som brukes: brukerdata, bruksdata, bestillingsdata, tekniske data.
 • Sende deg kommunikasjon i form av direkte markedsføring om våre eller relaterte tjenester, vise reklame i våre tjenester og på tredjeparters nettsteder (som er eller ikke er personlig tilpasset) og på annen måte administrere kampanjeaktiviteter (for eksempel konkurranser og lignende utdelinger).
  • Rettslig grunnlag: samtykke, berettiget interesse.
  • Kategorier av personopplysninger som brukes: brukerdata, bruksdata, tekniske data.
 • Kommunisere med deg, svare på spørsmål og kommentarer og yte kundeservice.
  • Rettslig grunnlag: oppfyllelse av en avtale, berettiget interesse.
  • Kategorier av personopplysninger som brukes: brukerdata, bruksdata, bestillingsdata, bankdata.
 • Overholde avtalefestede forpliktelser med tredjeparter, for eksempel online bestillingssider som er oppført i våre tjenester.
  • Rettslig grunnlag: oppfyllelse av en avtale, berettiget interesse.
  • Kategorier av personopplysninger som brukes: brukerdata, bruksdata, bestillingsdata.
 • Overholde rettslige forpliktelser, forespørsler fra politimyndighet, hindre svindel og etablere, håndheve eller forsvare juridiske krav.
  • Rettslig grunnlag: overholdelse av juridisk forpliktelse, berettiget interesse, oppfyllelse av en avtale.
  • Kategorier av personopplysninger som brukes: brukerdata, bruksdata, bestillingsdata, tekniske data.

5. Hvem vi deler dataene dine med

Vi kan dele dine personopplysninger med følgende kategorier av mottakere, forutsatt at det finnes et passende rettslig grunnlag:

 • Våre heleide datterselskaper.
 • Partnere innen godkjenning: når du for eksempel registrerer deg for eller logger på tjenestene våre ved hjelp av tredjepartstjenester som Facebook, Google eller Apple.
 • Tredjeparts tjenesteleverandører som leverer databehandlingstjenester til oss i form av for eksempel verts- og lagringstjenester, kundeservice, kommunikasjon, sikkerhets- og svindelforebyggende tjenester, inkassotjenester, analysetjenester, annonsering og markedsføring.
 • Tredjeparts tjenesteleverandører som i egenskap av uavhengige behandlingsansvarlige yter tjenester til oss, for eksempel innen sikkerhet og svindelforebygging, sosiale medier samt reklame og markedsføring.
 • Forretningspartnere som vi kan samarbeide med om å tilby produkter eller tjenester. Dette er tjenester som tilbys gjennom våre tjenester i samarbeid med andre tredjeparter.
 • Tredjeparts reiseleverandører som hoteller, flyselskaper, leiebilselskaper, forsikringsselskaper, eiere og tilbydere av aktiviteter og guiding.
 • Politimyndigheter. For å forhindre, oppdage og anmelde ulovlige aktiviteter, trusler mot nasjonal og offentlig sikkerhet samt for å forhindre dødstrusler.
 • Som en del av en forretningstransaksjon som for eksempel sammenslåing, avhendelse, konsolidering eller salg av aktiva.

Hvis vi overfører data til våre tjenesteleverandører, kan de kun bruke dataene til å utføre sine oppgaver. Tjenesteleverandørene er nøye utvalgt og bemyndiget av oss. De er kontraktsmessig bundet til våre instrukser, har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak og overvåkes jevnlig av oss.

6. Tjenestespesifikk informasjon

6.1 Nyhetsbrev

Vi tilbyr nyhetsbrevtjenester som kan omfatte inspirerende reiseinnhold, linker til spørreundersøkelser eller konkurranser, påminnelser om dine søk via tjenestene våre eller andre nyheter om tjenester som tilbys av oss eller våre partnere.

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet direkte gjennom tjenestene våre, vil du motta en e-post der vi ber deg bekrefte at du er eier av e-postadressen du har oppgitt. Hvis du ikke bekrefter påmeldingen innen 24 timer, blir personopplysningene dine slettet etter én måned.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst avslutte abonnementet ved å bruke linken «avslutt abonnementet» som ligger i bunnteksten i alle våre nyhetsbrev, eller ved å kontakte vårt personvernteam som beskrevet i avsnitt 1 over.

6.2 trivago-brukerkonto

Det er frivillig å opprette en trivago-brukerkonto, men det kan være nødvendig for å få full nytte av funksjonaliteten til noen av tjenestene våre.

Du kan administrere, endre og slette all informasjon i trivago-brukerkontoen din. Merk at hvis trivago-brukerkontoen din er inaktiv over en viss tidsperiode, blir den automatisk slettet.

6.3 Business Studio

Hvis du bruker Business Studio, får du en personlig passordbeskyttet konto hvor du kan vise og administrere dataene som er lagret på den kontoen. Hotelleiere som har en trivago Business Studio-konto, kan få direkte informasjon om nye funksjoner eller tilleggsfunksjoner.

7. Informasjon om informasjonskapsler

Hver gang du bruker tjenestene våre, bruker vi informasjonskapsler og andre elektroniske sporingsteknologier. I dette avsnittet finner du informasjon om hva «informasjonskapsler» er, hvordan trivago bruker dem og hvordan du kan endre dine innstillinger for slik bruk.

7.1 Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lastes ned på enheten når du besøker et nettsted eller en app. I tillegg til informasjonskapsler kan vi bruke andre sporingsteknologier som for eksempel web-beaconer, tagger eller piksler (små grafiske bilder som plasseres på en nettside og indikerer at en siden har blitt vist) eller SDK-er (Software Development Kits – sporingsteknologi lagret i en app). I dette avsnittet vil informasjonskapsler og alle andre sporingsteknologier generelt omtales som «informasjonskapsler».

Nettsteder kan bruke informasjonskapsler til å gjenkjenne brukernes enheter og lagre informasjon om innholdet brukerne viser og samhandler med, for så å gi dem en personlig tilpasset opplevelse (ved for eksempel å huske preferanser og innstillinger).

Det finnes ulike kategorier av informasjonskapsler:

 • Operatøravhengige:
  • trivago plasserer førsteparts informasjonskapsler på våre nettsider og apper.
  • Tredjeparts informasjonskapsler plasseres på våre nettsider eller i våre apper av eksterne leverandører, for eksempel reklamepartnere, sikkerhetsleverandører og partnere innen sosiale medier.
 • Avhengig av om de er faste eller midlertidige (varighet):
  • Midlertidige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene slettes automatisk når du lukker nettleseren.
  • Vedvarende informasjonskapsler: Denne typen informasjonskapsler slettes automatisk etter en angitt tidsperiode, som kan variere avhengig av informasjonskapselen. Du kan når som helst slette informasjonskapsler i nettleserens sikkerhetsinnstillinger.

7.2 Hvordan bruker trivago informasjonskapsler?

trivago, eller eksterne leverandører som plasserer tredjeparts informasjonskapsler på våre nettsider eller i våre apper, bruker informasjonskapslene som beskrives i avsnittet over, på følgende måter:

 • Strengt nødvendige: Disse informasjonskapslene er påkrevd for at du skal kunne bruke tjenestene våre. Uten disse informasjonskapslene kan vi ikke levere tjenestene på riktig måte.
 • Funksjonelle informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene lar oss huske valg du har angitt på nettsidene eller i appene våre (for eksempel om språk eller valuta) og gir deg forbedrede og personlig tilpassede funksjoner. Hvis du ikke godtar disse informasjonskapslene, kan det hende at noen av eller alle disse funksjonene ikke fungerer som de skal.
 • Performance-informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene, som plasseres av oss eller i noen tilfeller av våre forretningspartnere, lar oss samle inn informasjon om ytelsen til tjenestene våre (dvs. om hvilke sider som brukes mest eller minst). Vi bruker denne informasjonen til å vedlikeholde, utvikle og forbedre tjenestene våre. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, kan vi ikke vite når du har besøkt våre nettsider og apper eller følge med på hvor godt de fungerer.
 • Informasjonskapsler for markedsføring: Disse informasjonskapslene plasseres av våre reklamepartnere via våre nettsider og apper. Disse selskapene kan bruke dem til å bygge en profil av dine interesser, slik at du kun får se relevante annonser på tredjeparts nettsteder. Hvis du ikke tillater slike informasjonskapsler, vil du se færre personlig tilpassede annonser.

Noen av informasjonskapslene som plasseres på våre nettsteder og apper, kommer fra våre forretningspartnere.

Vi bruker verktøy som er strengt nødvendige for å kunne drifte nettstedet vårt, basert på vår berettigede interesse i å kunne tilby de grunnleggende funksjonene på nettstedet vårt. I slike tilfeller er det strengt nødvendig å kunne ha tilgang til og lagre informasjon på terminalenheten, og dette gjøres da basert på implementeringslovene for EU-medlemsstatenes kommunikasjonsvernforordning i Tyskland, i samsvar med avsnitt 25 (2) i TTDSG.

Vi bruker alle andre ikke-obligatoriske (valgfrie) verktøy som gir tilleggsfunksjoner, basert på ditt samtykke. Tilgang til og lagring av informasjon på terminalenheten skjer da basert på implementeringslovene for EU-medlemsstatenes kommunikasjonsvernforordning i Tyskland, i samsvar med avsnitt 25 (2) i TTDSG. Databehandling med disse verktøyene vil kun skje hvis du på forhånd har samtykket til det.

Dersom personopplysninger overføres til tredjeland (for eksempel USA), finner du informasjon om dette i avsnitt 8 («Overføring til andre land»), inkludert informasjon om risikoen dette kan medføre.

7.3 Hvordan administrere innstillinger for informasjonskapsler?

Du kan når som helst trekke tilbake eller endre ditt samtykke til vår bruk av ikke-essensielle informasjonskapsler ved å klikke på den aktuelle linken i bunnteksten på nettsidene våre, eller ved å angi i nettleserinnstillingene at du avviser informasjonskapsler ved å velge «Hjelp» på verktøylinjen i nettleseren din. Du kan også lese www.youronlinechoices.com eller www.youradchoices.com som gir mer informasjon om hvordan du velger bort personlig tilpassede annonser.

På mobilen kan du velge innstillingsfunksjonen i operativsystemet for å angi hvordan du kontrollerer informasjonskapsler. Du finner mer informasjon i instruksjonene fra produsenten av enheten. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler, kan det hende at enkelte deler av tjenestene våre ikke fungerer eller ikke fungerer optimalt.

8. Overføring til andre land

Siden vi har en global forretningsvirksomhet, kan vi dele personopplysningene dine internasjonalt med våre heleide datterselskaper, partnere og tjenesteleverandører. De kan behandle personopplysningene dine i land der personvernlovgivningen avviker fra lovgivningen i EU-landene eller i ditt hjemland.

Når beskyttelsesnivået i slike land ikke har blitt vurdert som tilstrekkelig av EU-kommisjonen, iverksetter vi ytterligere tiltak for å sikre at overføringen av personopplysningene dine skjer i samsvar med gjeldende lover, for eksempel EU-kommisjonens standard kontraktsbestemmelser.

Hvis en overføring til et tredjeland tillates uten at beskyttelsesnivået er vurdert som tilstrekkelig eller egnede sikkerhetstiltak er etablert, er det fare for at myndighetene i det aktuelle tredjelandet kan få tilgang til de overførte dataene for innsamling og analyse, og at tvangskraften til de aktuelle rettighetene ikke kan garanteres.

9. Hvordan beskytter trivago dataene dine?

Som en del av vår plikt til å verne om personopplysningene dine, har vi gjennomført egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot at noen uautoriserte personer, tilfeldig eller forsettlig, skal kunne manipulere, ødelegge eller få tilgang til dine personopplysninger. Disse tiltakene omfatter pseudonymisering, kryptering, brannmurer og tilgangskontroller. Sikkerhetstiltakene våre gjennomgås jevnlig og oppdateres når teknologiske fremskritt tilsier det.

10. Når blir dataene dine slettet?

Vi vil kun lagre personopplysningene dine så lenge det er påkrevd eller tillatt ut fra formålene de ble samlet inn for, og i tråd med gjeldende lovgivning. Deretter slettes opplysningene umiddelbart, med mindre vi fortsatt trenger dem frem til utløpet av de lovpålagte foreldelsesfristene (f.eks. for å kunne brukes som bevis ved privatrettslige krav eller av regnskaps- og skatterettslige grunner) eller hvis personvernlovgivningen angir andre behandlingsgrunnlag for fortsatt behandling av dine data i den aktuelle sammenhengen. Vi vil anonymisere opplysningene dine hvis vi har til hensikt å bruke dem til analytiske og statistiske formål over lengre tid.